Blog

D O Z Ó R  P O L I C Y J N Y Dozór policyjny – wolnościowy środek zapobiegawczy który, może być zastosowany wobec podejrzanego lub oskarżonego przez prokuratora lub sąd. Środek może polegać na obowiązku okresowego w określonych dniach i godzinach zgłaszania się do określonego organu dozorującego, informowaniu o zmianach pobytu, zakazie opuszczania

więcej >>

SDE System dozoru elektronicznego potocznie nazywany dozorem elektronicznym  Rozwiązanie, które pozwala na odbycie kary pozbawienia wolności pozostając w dalszym ciągu na wolności. SDE przewiduje dla skazanego ograniczenia których bezwzględnie musi przestrzegać. Bezwzględna kara pozbawienia wolności może być wykonywana w systemie dozoru elektronicznego jeśli sąd penitencjarny wyda zezwolenie w tym zakresie. Właściwy sąd penitencjarny decyduje o

więcej >>