Blog

SDE System dozoru elektronicznego potocznie nazywany dozorem elektronicznym    Kara pozbawienia wolności może być wykonywana w systemie dozoru elektronicznego jeśli sąd penitencjarny wyda zezwolenie w tym zakresie. Sad penitencjarny decyduje o zastosowaniu dozoru w ramach postępowania wykonawczego. Wyrok skazujący nie zawiera treści na temat systemu wykonania kary a postępowanie w tym zakresie toczy się wyłącznie

więcej >>

Sąd nie rozwiąże małżeństwa przez rozwód mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia stron jeżeli: wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków; rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraził zgody na rozwód i jego odmowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego; orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;

więcej >>