Aktualności

article-img

ZATRZYMANIE PRZEZ ORGANY ŚLEDCZE : POLICJĘ, CBA, CBŚ, ABW Zatrzymanie osoby podejrzanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie może trwać dłużej niż 72 godziny. Zatrzymanie musi zakończyć się zwolnieniem osoby zatrzymanej jeśli nie zostanie ona w czasie 48 godzin pozostawiona do dyspozycji sądu wraz z  wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Zwolnienie może też nastąpić na

więcej >>

ODROCZENIE WYKONANIA KARY Wyrok bezwzględnej kary pozbawienia wolności powoduje konieczność jej odbycia. Ostatecznie Sąd zarządza wykonanie  tej kary a skazany jeśli przebywa na wolności otrzymuje wezwanie do stawiennictwa na określony dzień w zakładzie karnym. Wyrok wydany w sprawie, nakaz przyjęcia skazanego i dokumentacja wykonawcza przesyłana jest do właściwego zakładu karnego. Czas w tej sytuacji jest istotny

więcej >>