Skontaktuj się z nami więcej

Prawo spadkowe

Jedną z naszych specjalizacji jest prawo spadkowe. W ramach tego działu zajmujemy się sprawami o unieważnienie testamentu jeżeli np. sporządzająca go osoba była w złym stanie psychicznym podczas spisywania oświadczenia swojej woli. Prowadzimy również postępowania z zakresu stwierdzenia nabycia spadku, jego zabezpieczenia oraz przyjęcia bądź odrzucenia. Pomagamy także osobom z rodziny ubiegać się o tzw. zachowek w sytuacji, gdy spadkodawca niesprawiedliwie pominął je w swoim testamencie. Więcej

Rozwód

Istnieją różne rodzaje rozwodów – z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie. Istnieje również zapotrzebowanie na uzyskanie rozwodu gdy jedna ze stron jest obcokrajowcem, a także na uznanie zagranicznego orzeczenia o rozwodzie. Wspieramy naszych Klientów we wszystkich wymienionych przypadkach. W zależności od nastawienia obu stron oraz oceny sądu, rozwód może nastąpić szybko albo trwać bardzo długo, w szczególności wtedy gdy zgłaszane są liczne dowody w sprawie. Znaczenie ma tutaj często fakt, czy któraś ze stron widzi konieczność rozwiązanie małżeństwa z orzeczeniem o winie. Więcej

Stosunek pracy

Nasze usługi kierujemy zarówno do Klientów indywidualnych, jak i biznesowych. W zakresie prawa pracy interesujemy się takimi zagadnieniami, jak odszkodowanie za wypadek przy pracy czy ustalenie istnienia stosunku pracy w przypadku zamiany umowy o pracę na umowę cywilnoprawną. Ponadto zajmujemy się sporządzaniem i opiniowaniem umów zawieranych z pracownikami, a także zarządzeń, regulaminów pracy i wynagradzania oraz układów zbiorowych pracy. Więcej