Specjalizacje prawnicze

Nasza Kancelaria Adwokacka z Dąbrowy Górniczej świadczy usługi i oferuje porady prawne na rzecz Klientów indywidualnych oraz biznesowych. W zakresie naszych specjalizacji znajdują się: prawo rodzinne, w ramach którego prowadzimy sprawy rozwodowe, związane z zawarciem związku małżeńskiego itd., cywilne, w tym spadkowe, dotyczące nieruchomości czy innych praw rzeczowych. Prowadzimy również sprawy z zakresu prawa pracy, obejmujące stosunek pracy i roszczeń z nim związanych oraz sprawy z dziedziny ubezpieczeń społecznych. Prawnik naszej kancelarii zajmuje się mediacjami i sprawami z zakresu prawa administracyjnego, w tym budowlanego, a adwokat ponadto podejmuje się obrony podejrzanych, oskarżonych, a także skazanych. Nasi prawnicy i adwokaci udzielają także porad ustnych, sporządzają pisemne opinie, wnioski, pozwy, a także prowadzą negocjacje na rzecz Klienta. Reprezentujemy Klientów przed sądami wszystkich instancji.

prawo-rodzinnePrawo rodzinne

prawo-spolek-handlowychPrawo Spółek
Handlowych

prawo-cywilnePrawo cywilne

mediacjeMediacje

prawo-karnePrawo karne