Blog

Według przepisów z przepisami prawa karnego (art. 211 kk) karze pozbawienia wolności podlega każdy, kto wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru uprowadza lub zatrzymuje osobę małoletnią poniżej lat 15. Orzecznictwo i doktryna wykluczają z kręgu osób mogących popełnić to przestępstwo rodziców posiadających nieograniczoną władzę rodzicielską. W związku z tym porwanie rodzicielskie nie stanowi

więcej >>

article-img

Serdecznie witamy na odsłonie naszej nowej strony internetowej. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi specjalizacji w zakładce Specjalizacje oraz do kontaktu przez formularz kontaktowy w zakładce Kontakt.